Uzņēmumam, kura darbība ir saistīta ar bīstamu (sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu vai ķīmiski bīstamu) objektu ražošanu, izmantošanu vai uzglabāšanu, ir obligāti jāsaņem ekspluatācijas licence. Darbības licencēšana un tehnisko ierīču reģistrācija atrodas Vides, tehnoloģiskās un kodoldrošības uzraudzības federālā dienesta («Rostehnadzor», Ростехнадзор) pārziņā. Pozitīvs lēmums būs atkarīgs no daudziem faktoriem: apkopoto dokumentu pareizības un pareizas to iesniegšanas un virzības «Rostehnadzor». Licences saņemšanas darbus ieteicams uzticēt sertifikācijas centram «Rostesteurope».

«Rostehnadzor» pakļauj obligātai licencēšanai uzņēmumus, kur tiek izgatavotas, pārstrādātas, izmantotas, uzglabātas vai transportētas:

 • toksiskas un indīgas vielas;
 • ļoti toksiskas vielas un to sastāvdaļas;
 • vielas, kas apdraud biosfēru.

Ar «bīstamām, toksiskām un ļoti toksiskām» vielām saprot vielas, kas izraisa dzīvu radību nāvi. Šo vielu saraksts un raksturojums ir sniegts likumā Nr. 116-FZ «Par ražošanas objektu rūpniecisko drošību».

Piemērošanas joma

«Rostehnadzor» licence aptver tos bīstamo objektu kategorijai pieskaitāmos darbības veidus, kur:

 1. tiek ražotas, pārstrādātas, izmantotas, uzglabātas, transportētas vai likvidētas bīstamas vielas (Krievijas Federācijas valdības 2012. gada lēmumi Nr. 454 un Nr. 992), kā arī notiek sprādzienbīstamu materiālu aprite (Krievijas Federācijas valdības 2008. gada lēmums Nr. 279);
 2. atrodas iekārtas, kas darbojas ar 0,07 MPa vai lielāku spiedienu vai ar ūdeni, tvaiku, kura temperatūra pārsniedz +115 °C;
 3. uzstādīti stacionāri pacēlāju mehānismi, piemēram, eskalatori, trošu ceļi un tamlīdzīgi, — šādu objektu rūpnieciskā drošība tiek pārbaudīta saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības 2012. gada lēmumu Nr. 682;
 4. veidojas izkusuši metāli un sakausējumi;
 5. notiek ieguves darbi, derīgo izrakteņu rūdas bagātināšana, darbs tiek veikts pazemē — raktuvju darbību regulē Krievijas Federācijas valdības 2012. gada lēmums Nr. 257.
 6. Darbības veidu, kam tiek izsniegta «Rostehnadzor» licence, saraksts ir pieejams federālā uzraudzības dienesta oficiālajā mājaslapā.

Sertifikācijas centra pakalpojumi

Dokumenti, kas licences pieteicējam ir jāiesniedz sertifikācijas centrā «Rostesteurope», lai tos sagatavotu nodošanai licencēšanas iestādei, ietver:

 • dokumentus, kas apliecina licences saņemšanu licencētas darbības veikšanai, un dokumentus par viņam likumīgi piederošām teritorijām, ēkām un būvēm;
 • sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu nodošanas ekspluatācijā vai ekspluatācijas izbeigšanas aktu;
 • iekārtu izmantošanas atļauju;
 • dokumentus ar pozitīvu rūpnieciskās drošības ekspertīzes atzinumu ierīcēm, ko paredzēts izmantot sprādzienbīstamos un ugunsbīstamos objektos;
 • ārkārtas darbību plānu iespējamo avāriju likvidēšanai;
 • apkalpošanas līgumus ar oficiāliem avārijas un glābšanas dienestiem;
 • oficiālus dokumentus par savu profesionālo avārijas un glābšanas dienestu esību;
 • kontroles un vadības iekārtu, mērierīču, signalizācijas un automātiskās aizsardzības sistēmu sarakstu;
 • dokumentus, kas apliecina darbinieku pietiekamu kvalifikāciju.

«Rostesteurope» speciālisti:

 • pieņem pieteikumus «Rostehnadzor» licences noformēšanai;
 • pārbauda iesniegto dokumentu pilnīgumu un atbilstību licencēšanas noteikumiem, novērš konstatētos trūkumus;
 • iesniedz dokumentus «Rostehnadzor» iestādē;
 • saņem «Rostehnadzor» paskaidrojuma vēstuli;
 • saņem reģistrēto licenci un nodod to pasūtītājam.

«Rostehnadzor» atļaujas Krievijas Federācijas vai Muitas savienības tehnisko reglamentu objektu rūpnieciskajai drošībai ir nepieciešamas, ja tiem likumā nav noteikta cita atbilstības novērtēšanas forma. 

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu