Sertifikāts tiek piešķirts produkcijai, kas atbilst noteiktiem ugunsdrošības standartiem. Saskaņā ar noteikumiem tas tiek izdots, pamatojoties uz produkcijas paraugu testēšanu, ko apliecina atbilstoši protokoli. Katram izstrādājumu veidam ir atšķirīgas ugunsdrošības prasības un testēšanas metodes. Sertifikācijas centrs «Rostesteurope» veic vietējās un importētās produkcijas ugunsdrošības sertifikāciju.

Ugunsdrošības tehniskās reglamentēšanas tiesiskais pamats ir likums Nr. 123-FZ «Tehniskais reglaments par ugunsdrošības prasībām», kurā ir ietverts sertifikācijai pakļautās produkcijas saraksts un prasību reglamenti šiem produkcijas veidiem.

Krievijas Federācijā pastāv divi ugunsdrošības atbilstības apstiprināšanas varianti: brīvprātīgā un obligātā sertifikācija.

Produkcijas atbilstības sertifikācijas obligātums ir jāsaskaņo ar apstiprināto produkcijas sarakstu atbilstoši tās funkcionalitātei Krievijas Federācijas muitas teritorijā (2009. gada lēmums Nr. 241). Obligātai atbilstības ugunsdrošības noteikumiem apstiprināšanai ir pakļauta ugunsdzēsības tehnika un noteikta vispārēja lietojuma produkcija.

Ja izstrādājums neietilpst obligātās sertifikācijas grupā, ugunsdrošības sertifikātu var saņemt brīvprātīgi. Sarakstā (2009. gada lēmums Nr. 241) minētā produkcija tiek testēta pēc klienta pieteiktajiem parametriem. Sertifikācija notiek tāpat kā obligātā sertifikāta noformēšana, un brīvprātīgajam ugunsdrošības sertifikātam ir tāda pati nozīme, kad piedāvājat savu produkciju izsolēs un tenderos, kāda ir obligātajam ugunsdrošības sertifikātam.

Ja produkcija nav minēta sarakstā un tādējādi ir atbrīvota no obligātās sertifikācijas, ir jāsaņem atbrīvojuma vēstule.

Sertifikācijas posmi:

 1. ar pasūtītāja zīmogu apstiprināta ražotāja pieteikuma iesniegšana, saņemto materiālu izskatīšana;
 2. sertifikācijas iestādes atzinuma pieņemšana, lai veiktu sertifikāciju atbilstoši norādītajai pieteikuma virzības shēmai;
 3. produkcijas atbilstības ugunsdrošības prasībām novērtēšana;
 4. sertifikāta izsniegšana vai izdošanas atteikuma pamatojums;
 5. mūsu sertificētās produkcijas inspekcijas uzraudzība (ja shēmā tas ir paredzēts);
 6. ražotāja izmaiņu ieviešana, ja tiek atklāta preces neatbilstība ugunsdrošības tehnikas prasībām.

Apstiprinājuma izsniegšanai nepieciešamie dokumenti

 • Ražošanas stāvokļa revīzijas akts.
 • Tehniskais apraksts (rasējumi, tehniskie noteikumi, tehniskais apraksts, katalogs, pase).
 • Uzņēmuma statūti, nomas dokumenti, galvenais valsts reģistrācijas numurs u. c.
 • Iepriekš saņemtie sertifikāti (ja tādi ir).
 • Citi dokumenti (ja nepieciešams).
 • Sertificējamās produkcijas paraugi.

Ugunsdrošības sertifikāta darbības termiņš ir 1–3 gadi, bet atsevišķa izstrādājuma ugunsdrošības sertifikātam — visu tā ekspluatācijas periodu. Ja ražotājs nav noteicis termiņu, tad ugunsdrošības sertifikāts ir derīgs vienu gadu.

Centra «Rostesteurope» speciālisti palīdzēs apkopot dokumentus, noorganizēs un noformēs produkcijas paraugu testēšanu (krievu, angļu vai latviešu valodā), lai pasūtītājs saņemtu ugunsdrošības sertifikātu, kas ir pilnīgi saskaņots ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.

Ugunsdrošības deklarācija

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu