Eksperta atzinums ir dokuments, kas apliecina to uzņēmumu produkcijas nekaitīgumu, kuri ražo higiēnas un sanitāros līdzekļus, kā arī citas sanitāri epidemioloģiskajai kontrolei pakļautas preces. Šādu atzinumu izdod «Rospotrebnadzor» (Patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzības federālās aģentūras, Роспотребнадзор) Higiēnas un epidemioloģijas centrs.

Atzinums tiek oficiāli apstiprināts, pamatojoties uz testiem, saskaņā ar to protokoliem, kas atbilst 2010. gadā pieņemtajiem Muitas savienības Vienotajiem sanitāri epidemioloģiskajiem un higiēnas priekšrakstiem. Produkcijai izvirzītās prasības ir saistītas ar kontroli pirms laišanas tirgū, un iepriekš izdotie sanitāri epidemioloģiskie atzinumi joprojām ir spēkā.

Apstiprinājuma obligātie nosacījumi

Produkcijai izvirzītie nosacījumi ir vienoti visās Muitas savienības dalībvalstīs, turklāt ir apstiprināti:

 • preču saraksts, kuru sanitāri epidemioloģiskā kontrole Muitas savienības teritorijā ir obligāta; daļas:

o   noteikti uzraugāmo (kontrolējamo) preču saraksts;

o   valsts reģistrācijai obligāti pakļauto preču saraksts;

o   preču saraksts, kurām nav vajadzīga apliecība neatkarīgi no piešķirtā Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras koda;

 • pārdošanai piegādājamo preču drošību apliecinošo dokumentu formas;
 • sanitāri epidemioloģiskajai kontrolei pakļautajām precēm vai materiāliem izvirzītās prasības.

Eksperta atzinums tiek sagatavots, lai to nodotu apstiprināšanai, saskaņā ar Muitas savienības komisijas pieņemtajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Muitas savienības komisijas 2010. gada lēmumu Nr. 299 preču sarakstā ietvertajai produkcijai ir jāsaņem vai nu eksperta atzinums (saraksta I daļā ietvertajām precēm), vai valsts reģistrācijas apliecība (preču nomenklatūras II daļā ietvertajām precēm).

Eksperta atzinums tiek noformēts lielai daļai patēriņa preču, piemēram:

 • pārtikai;
 • traukiem;
 • sadzīves tehnikai;
 • apģērbiem un apaviem;
 • mēbelēm;
 • citām mājturības precēm, kas var nonākt tiešā saskarē ar cilvēku.

Ir jāņem vērā, ka valsts reģistrācijas apliecība ir obligāts dokuments, bet eksperta atzinumu drīkst iegūt brīvprātīgi.

Rūpnieciskās drošības pārbaudes eksperta atzinumu par atbilstību vienotajām sanitārajām prasībām var saņemt pēc noteiktu sertifikācijas procedūru izpildes, kas ietver dokumentu apkopošanu un iesniegšanu «Rospotrebnadzor» akreditētā sertifikācijas centrā, preču testēšanu laboratorijā un ražošanas inspekciju (dažos gadījumos).

Eksperta atzinuma saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas pakete

Eksperta atzinuma noformēšanai pieteicējs iesniedz šādus dokumentus:

 • pieteikumu ar ražotāja un saņēmēja rekvizītiem, produkcijas nosaukumu un tās ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodu;
 • preces aprakstu;
 • pieteicēja vēstuli deklarāciju par atbilstību higiēniskajai drošībai;
 • precei agrāk izdotus sertifikācijas dokumentus par higiēnisko un sanitāro drošību (ja tādi ir);
 • etiķetes paraugu;
 • testēšanai paredzēto paraugu atlases aktu;
 • drošības datu lapas (ķīmiskajai produkcijai);
 • līgumu par ražošanas telpu nomu vai to īpašumtiesības apliecinošu dokumentu (vietējiem preču ražotājiem);
 • dokumentus, kas apliecina ražošanas telpu drošību;
 • preču izcelsmes sertifikātu (importa preču uzņēmumiem);
 • citus dokumentus (ja nepieciešams).

Visi dokumenti ir jāiesniedz krievu valodā vai jāpārtulko krieviski un notariāli jāapstiprina. «Rostesteurope» speciālisti pārvalda arī angļu un latviešu valodu. Importa preču ražotājam ir jāuzrāda līgums. Atsevišķi ir jāiesniedz paraugs testēšanai.

«Rostesteurope» noformē «Eksperta atzinumu par atbilstību pieņemtajām sanitārajām prasībām» 5 vai 6 dienu laikā pēc tam, kad mēs esam saņēmuši dokumentu komplektu. «Rospotrebnadzor» reģistrētam eksperta atzinumam nav darbības termiņa ierobežojuma: dokumentā nav norādīts piemērošanas ilgums.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu