Visu pastāvošo īpašumtiesību formu uzņēmumu atbilstības kvalitātes sistēmas starptautiskā standarta prasībām sertifikācija mūsu dinamiskajā laikā ir milzīgs stimuls sekmīgai pašu ražotās produkcijas un uzņēmuma pakalpojumu pozicionēšanai vietējā un starptautiskajos tirgos.

Kvalitātes sistēmu sertifikācija ikvienam ražošanas un pakalpojumu uzņēmumam sniedz šādas priekšrocības:

 • lielākā daļa atļaujas dokumentu un licenču tiesībām veikt ārējās tirdzniecības darbību tiek izsniegta tikai tad, ja uzņēmumā ir ieviesta sertificēta sistēma;
 • kvalitātes uzraudzības sistēmas sertifikāts ir obligāts īpaši bīstamu un tehniski sarežģītu darbu izpildei;
 • sertifikāts ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu valsts budžeta pasūtījumus;
 • piedaloties konkursos, sertifikāta īpašniekam ir neapstrīdamas priekšrocības un prioritāte savu projektu īstenošanā;
 • sertifikāta esība dod līgumslēdzējam prioritāras tiesības noslēgt līgumus, veido pozitīvu viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un tā stabilitāti vietējā un starptautiskajā tirgū;
 • garantē ražotāja augstu statusu un uzņēmuma, saražoto preču un sniegto pakalpojumu respektablumu.

Sertifikācijas posmi

 • Iesniegtās dokumentācijas analīze.
 • Līguma noslēgšana.
 • Apkalpošana sākotnējās revīzijas posmā.
 • Noteiktu rekomendāciju un korekciju ieviešana.
 • Lēmuma pieņemšana par sertifikāta izdošanu.
 • Noslēguma uzraudzības revīzija.
 • Atkārtota revīzija (lai apstiprinātu sertifikāciju pēc darbības termiņa beigām).

Sertifikācijai un akreditācijai nepieciešamo dokumentu un noteikumu saraksts

Lai saņemtu atbilstošu atļauju brīvi veikt pamatdarbību, uzņēmumam akreditācijas apstiprināšanai, vēršoties sertifikācijas centrā, ir jāizpilda vairāki pienākumi un jāiesniedz noteikta dokumentācija:

 • pareizi aizpildīts pieteikums;
 • pārsūdzības, sūdzības un domstarpības;
 • jānodrošina uzņēmuma un produkcijas sagatavošana sākotnējai revīzijai;
 • jāveic revīzija;
 • jāizveido pārskats par veiktās revīzijas rezultātiem un jānodrošina piekļuve tam;
 • ja nepieciešams, jāsniedz sertifikācijas vai reģistrācijas lēmuma rezultāti;
 • jānodrošina netraucēta piekļuve uzraudzības un atkārtotas revīzijas procedūrām;
 • jānodrošina piekļuve reģistrētajām piegādātāju sūdzībām.

Uzņēmuma «Rostesteurope» eksperti ir gatavi tūlīt pat detalizēti pastāstīt par sertifikācijas procedūru, kā arī aprēķināt jūsu uzņēmumam konkrētus izpildes termiņus un kopējās izmaksas sertifikācijai Krievijas un starptautiskajā kvalitātes sistēmā.

Visi uzņēmuma «Rostesteurope» darbinieki brīvi pārvalda ukraiņu, krievu, latviešu, poļu un angļu valodu. Tas viņiem ļauj bez valodas barjerām konsultēt plašu pasūtītāju loku un izprast visas nianses, pieņemot pasūtījumus. Uzņēmuma darbinieki ir akreditēti sertifikācijas un standartizācijas centros un ieguvuši licences, kas dod tiesības īstenot ārējo ekonomisko darbību un lietvedību. 

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu