Muitas savienības (MS) atbilstības sertifikāts ir dokuments, kas apliecina preces kvalitātes atbilstību MS prasībām, kurā ir norādīts, ka preces īpašību raksturlielumi atbilst tehniskajos reglamentos apstiprinātajiem standartiem. Sertifikāts ir spēkā MS valstīs: Baltkrievijā, Kazahstānā un Krievijā, kas ir parakstījušas Procesa tehniskā regulējuma līgumu. MS sertifikāts tiek izsniegts pēc produkcijas obligātās sertifikācijas procedūras, kas tiek īstenota saskaņā ar MS tehnisko reglamentu noteikumiem. Brīvprātīga MS sertifikāta noformēšana pagaidām nav paredzēta.

MS TR deklarācija ir dokuments, kam ir tādas pašas juridiskās tiesības kā atbilstības sertifikātam. Deklarācija atšķiras vienīgi ar to, ka, sastādot šo dokumentu, informācija tajā tiek sniegta deklarētāja, nevis sertifikācijas iestādes vārdā.

Produkcijas veidi, kam vajadzīgs MS TR sertifikāts

MS TR sertifikāts tiek izsniegts šādu veidu produkcijai:

 • apģērbi;
 • rotaļlietas;
 • apavi un citi izstrādājumi bērniem;
 • vieglās rūpniecības preces pieaugušajiem;
 • tara;
 • iesaiņošanas līdzekļi;
 • individuālie aizsardzības līdzekļi pret bīstamu iedarbību;
 • pirotehnikas izstrādājumi;
 • kosmētika;
 • parfimērija;
 • rūpniecības ierīces un iekārtas;
 • zemsprieguma sadzīves iekārtas;
 • vadi;
 • kabeļi u. c.

Dokumentu veidi

Uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu, pēc izvēles var saņemt vienu no divu veidu atbilstības sertifikātiem, kas dod iespēju importēt preces.

Valsts sertifikāts. Krievijā tas ir atbilstības sertifikāts valsts standartam GOST vai tehniskajam reglamentam. Valsts atbilstības sertifikātu var izmantot preču un iekārtu apritei vienīgi Krievijas teritorijā.

MS atbilstības sertifikāts. Tas ir derīgs precēm, kas tiek piegādātas Muitas savienības dalībvalstu tirgiem, t. i., tas aizstāj Baltkrievijas, Krievijas Federācijas un Kazahstānas valsts sertifikātu.

Saņemšanas kārtība

MS TR sertifikāta izstrāde notiek saskaņā ar Vienoto preču sarakstu, kur ir minētas obligāti izpildāmās prasības. Šis produkcijas saraksts ietver MS komisijas 2011. gadā ar Nr. 526 apkopotās obligātās prasības. Lai pārbaudītu, vai objekts ir iekļauts Vienotajā sarakstā, pietiek ar ārējās ekonomiskās darbības klasifikatora nomenklatūras koda izmantošanu.

Ja objekts ir iekļauts sarakstā, tad saskaņā ar MS apstiprinātajiem noteikumiem ir jāierosina kvalitātes apliecināšanas procedūra. Tas nozīmē, ka ir jāsaņem sertifikāts saskaņā ar to valstu tiesību aktiem, kas ietilpst kopējā muitas zonā, kur faktiski tiek ražota šī prece.

Lai saņemtu sertifikātu, ir jāiesniedz:

 • sertificējamās produkcijas tehniskā dokumentācija;
 • ražotāja nodokļu maksātāja identifikācijas numura un galvenā valsts reģistrācijas numura apliecības kopija;
 • pieteicēja rekvizītu saraksts;
 • pastāvošās kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts, rezerves daļu un komplekta sastāvdaļu informācija, testu protokoli u. c.

Mūsu centrs «Rostesteurope» pārbauda saņemtajos dokumentos ietvertās informācijas īstumu un pēc tam Datu atbilstības deklarāciju iekļauj pēc vienotas MS formas izsniegto sertifikātu Vienotajā sertifikātu reģistrā.

Sertifikātu forma

MS valstu TR vienotais atbilstības sertifikāts ir veidlapa, kas apstiprināta ar MS komisijas oficiālo lēmumu Nr. 563. Tajā ir jāatspoguļo šāda informācija:

 • izstrādājuma nosaukums;
 • ziņas par pieteicēju (nosaukums, rekvizīti);
 • sertifikātu noformējušās un izsniegušās organizācijas nosaukums;
 • atsauce uz reglamentējošo dokumentu;
 • norāde uz dokumenta numuru, kurā apliecināts, ka izstrādājums ir izturējis visus paredzētos testus;
 • atsauce uz oficiālo testu protokola numuru un datumu;
 • izvēlētā izstrādājuma kvalitātes apstiprināšanas shēma.

Parasti MS TR sertifikāta derīguma termiņu nosaka piecu gadu ietvaros.

Sertifikācijas centra «Rostesteurope» pilnvaras noformēt Vienoto sertifikātu apstiprina akreditācija MS oficiālajā reģistrā.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu