Produkcijas atbilstības apliecināšana

Saskaņā ar «Vienoto produkcijas sarakstu» (Nr. 982) tiek izveidota «Atbilstības deklarācija». Pēc testēšanas tā tiek reģistrēta (ja ir ISO 9001 sertifikāts). Tā tiek izsniegta uz 1–3 gadiem. Tā ir spēkā Krievijas Federācijas teritorijā un juridiski atbilst valsts standartam GOST R. «Rostesteurope» var pasūtīt sertifikātu un saņemt šādus dokumentus:

 • valsts standarta GOST R atbilstības sertifikātu;
 • Muitas savienības tehniskā reglamenta atbilstības sertifikātu vai deklarāciju;
 • Krievijas Federācijas tehniskā reglamenta atbilstības sertifikātu.

Valsts reģistrācija

Valsts reģistrācijas apliecība garantē nekaitīgumu saskaņā ar sanitārajiem un higiēnas standartiem. Tiek veikta dokumentācijas ekspertīze un izmeklējumi ar leģitimitātes pārbaudi Muitas savienības valstīs. Gatavie dokumenti tiek nosūtīti reģistrācijas iestādei.

Izsniedzamie dokumenti:

 • apliecība;
 • eksperta atzinums;
 • «Rospotrebnadzor» (Роспотребнадзор) vēstule.

Kvalitātes pārvaldības sistēmu apstiprinājums

Daudzās valstīs, tostarp Krievijā, standarti pamatojas uz ISO 9001 GOST R (1987. gads) normām. Pat ja uzņēmumam ir GOST R sertifikāts, bet tas vēlas iziet starptautiskajā arēnā, ir vajadzīgs ISO sertifikāts.

Ugunsdrošība

Izdodam brīvprātīgos dzīvības, veselības un mantas drošības sertifikātus, kas atbilst «Ugunsdrošības prasību reglamentam». Lai saņemtu atļaujas dokumentāciju, pieteicējam ir jāiesniedz dokumentu pakete saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem:

 • pieteikums, kas ir apstiprināts ar uzņēmuma oficiālo zīmi (zīmogu) un vadītāja parakstu;
 • tehniskā dokumentācija;
 • ziņas par produkcijas ražotājiem;
 • uzņēmuma reģistrācijas un nodokļu maksātāja apliecība.

«Rostehnadzor» (Ростехнадзор) licences

Uzņēmums «Rostesteurope» veiks pasākumus, lai apkopotu un noformētu dokumentus «Rostehnadzor» licences saņemšanai. Pēc procedūras pabeigšanas pieteicējam tiks izsniegta atļaujas dokumentu pakete:

 • «Rostehnadzor» rūpnieciskās drošības ekspertīzes atzinums;
 • objektu ekspluatācijas atļauja;
 • reģistrēti tehniskie noteikumi;
 • paskaidrojuma vēstule.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde

Tehniskās dokumentācija ir tehniskā objekta projekta un ekspluatācijas dokumentu kopums. Preču, būvju un iekārtu sertifikācija tiek nodrošināta ar šādiem dokumentiem.

 • Ierīces pase

Dokuments ietver ziņas par sertifikāciju. Tajā tiek aprakstīta preces garantija, īpašības un utilizācijas metodes.

 • Testēšanas programma un metodoloģija

Dokuments tiek izstrādāts saskaņā ar valsts standarta GOST 19.301-79 noteikumiem un ietver ziņas par testēšanas mērķi un paņēmieniem.

 • Lietošanas pamācība

Ietver ziņas par konstrukciju un drošību, sniedz objekta pašreizējā stāvokļa novērtējumu.

 • Tehniskie noteikumi

Mēs pārbaudām tehnisko noteikumu atbilstību piemērojamajiem standartiem. Metodika saskaņā ar valsts standartiem GOST 2.114-95 un GOST R 51740-2001.

Produkcijas testēšana

Preču sertifikācija ietver:

 • Higiēnas pārbaudes

Saskaņā ar pārbaudes rezultātiem produkcijai tiek izdots «Higiēnas sertifikāts», kas atbilst saraksta II daļai, kur ir norādīti šādi veidi: pārtika, bērnu preces, pārtikas iekārtas, tabakas izstrādājumi u. c.

 • Transportlīdzekļu drošības apliecība

Noformējam transportlīdzekļa konstrukcijas drošības apliecību — dokumentu par atbilstību reglamentam «Par riteņu transportlīdzekļu drošību» (2009. gads).

 • Sertifikācijas testi

Precīzi saskaņā ar reglamentu «Par mašīnu un iekārtu drošību» (2010. gads). Sertifikāts ir derīgs līdz pieciem gadiem.

Uzņēmumā «Rostesteurope» vai tā filiālēs var pasūtīt sertifikātu angļu, latviešu un krievu valodā.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu