«Rostesteurope» — sertifikācija Latvijā un Krievijā augstā profesionālā līmenī

Par sertifikāciju sauc preču kvalitātes un drošības atbilstības pārbaudi dažādos standartos noteiktajām prasībām. Krievijā darbojas valsts standarti GOST, valsts un Muitas savienības tehniskie reglamenti, kā arī starptautiskie standarti. Eiropas Savienībā par standartiem izmanto ES direktīvas.

Sertifikācijas centrā «Rostesteurope» jūs varat veikt sertifikāciju atbilstoši ES un Muitas savienības prasībām. Mūsu filiāles atrodas Latvijā un Krievijā, turklāt speciālisti sniedz konsultācijas vairākās valodās: latviski, krieviski un angliski.

Produkcija un iekārtas, kas ir pakļautas obligātai sertifikācijai Krievijā un Eiropā

Atbilstības pārbaudei tiek pakļautas to veidu preces, kuru neapmierinošs stāvoklis rada potenciālus nopietnus draudus patērētājiem, videi, valsts un privātajam īpašumam. Lūk, daži piemēri:

 • pārtikas produkti;
 • preces bērniem, tostarp rotaļlietas;
 • kosmētika un parfimērija;
 • pirotehnika;
 • mašīnas un iekārtas;
 • pacelšanas ierīces;
 • būvmateriāli;
 • mērinstrumenti;
 • medicīnas iekārtas;
 • augstspiediena tehnika;
 • transportlīdzekļi un to detaļas;
 • zemsprieguma iekārtas un citu veidu produkcija un iekārtas.

Kā notiek sertifikācija Krievijā

Krievijas standartos ir noteikts, ka sertifikāciju var uzsākt tikai tad, kad uzņēmums ir iesniedzis atbilstošu pieteikumu. Pēc tam seko šādi sertifikācijas posmi.

 1. Atbilstības pierādījumu apkopošana un iesniegšana.
 2. Paraugu atlase un testēšana laboratorijā. Atkarībā no sertifikācijas veida Krievijā dažādi izvēlas laboratoriju: tā var piederēt pieteicējam vai to var piesaistīt, noslēdzot līgumu, tā var būt un var nebūt akreditēta Muitas savienībā.
 3. Ražošanas procesu analīze (ja nepieciešams).
 4. Kvalitātes pārvaldības sistēmas analīze (ja nepieciešams).
 5. Pārbaužu rezultātu apkopošana, ekspertu lēmuma pieņemšana par preces drošību.
 6. Atbilstības dokumenta (sertifikāta, deklarācijas, apliecības, veterinārās pases) noformēšana un reģistrēšana.
 7. Preču stāvokļa kontrole pēc sertifikācijas.

Krievijas atbilstības dokumenti tiek izsniegti uz gadu, trim vai pieciem gadiem, uz preces derīguma termiņu vai ar atvērtu datumu.

Kā notiek sertifikācija Eiropā

Tā sastāv no šādiem posmiem.

 1. Pieteikuma iesniegšana un sertifikācijas shēmas izvēle.
 2. Dokumentāro atbilstības pierādījumu saraksta sastādīšana saskaņā ar noteiktām ES direktīvām.
 3. Testu organizēšana ES akreditētās laboratorijās.
 4. Par preces stāvokli iegūto ziņu apkopošana un sertifikācijas atzinuma pieņemšana.
 5. Atbilstības deklarācijas izstrāde.
 6. Rekomendāciju sniegšana pieteicējam par preču marķēšanu ar CE zīmi.

Turklāt sertifikācijas centra «Rostesteurope» speciālisti var jums izstrādāt etiķetes ar CE zīmi dizainu.

Pēc sertifikācijas Eiropā izdotais atbilstības dokuments tiek izsniegts uz trim gadiem.

10 iemeslu, kāpēc ieteicams vērsties sertifikācijas centrā «Rostesteurope»:

 1. Mūsu speciālisti sniedz plašas un profesionālas konsultācijas par dažādu atļaujas dokumentu saņemšanu darbam Krievijā, Latvijā un citās Muitas savienības un Eiropas Savienības valstīs.
 2. Mēs izstrādājam rekomendācijas standartu prasību pārkāpumu novēršanai, kas ievērojami paātrina sertifikācijas procesu.
 3. Mūsu speciālisti palīdz apkopot atbilstības pierādījumus.
 4. Vēršoties pie mums, jūsu uzņēmums nav spiests meklēt akreditētu testēšanas laboratoriju un nodarboties ar savas preces testu organizēšanu.
 5. Mēs nodrošinām gan daļēju, gan pilnīgu atbalstu sertifikācijas procesā.
 6. Mēs garantējam pieteicēja sniegtās informācijas konfidencialitāti.
 7. Mūsu speciālisti veic sertificēšanas darbus, tikai pamatojoties uz līgumu Muitas savienības un ES tiesību aktu ietvaros.
 8. Mūsu centrā atļaujas dokumentu saņemšana notiek iepriekš norunātā termiņā.
 9. Mūsu filiāles atrodas Rīgā un vairākās Krievijas pilsētās — tas vienkāršo un paātrina sertifikāciju, kā arī ļauj vienlaikus noformēt dokumentus ieiešanai ES un Muitas savienības tirgū.
 10. Sertifikācijas centrs «Rostesteurope» ir akreditēts dažādās standartu sistēmās, tāpēc, vēršoties pie mums, jūs varat saņemt preču atbilstības dokumentus, telpu ugunsdrošības deklarācijas, dokumentus, kas nepieciešami preču muitošanai, un citus atļaujas dokumentus.

«Rostesteurope» — profesionālisms un liela pieredze Krievijas, Eiropas un starptautiskajā sertifikācijā.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu
Источник: http://restorator.name/