Produkcijas deklarēšana ir noteikta Krievijas likumos un Muitas savienības normatīvajos aktos. Šī procedūra ir līdzīga sertifikācijai — tā ir paredzēta kontrolējamo preču atbilstības ar likumu noteiktajām obligātajām prasībām apstiprināšanai. Saskaņā ar deklarēšanas rezultātiem tiek izdota atbilstības deklarācija — atļaujas dokuments, kam ir tāda pati piemērošanas joma kā sertifikātam. Tomēr starp šīm divām procedūrām ir atšķirības.

Produkcijas deklarācijas un sertifikācijas galvenās atšķirības

Sertifikācija jau sākotnēji ietver daudz stingrāku pieeju pārbaudei un tiek veikta pilnā apjomā pēc visiem valsts standartos GOST vai tehniskajos reglamentos noteiktajiem parametriem. Deklarācijas procesā uzņēmums drīkst patstāvīgi noteikt parametrus, pēc kuriem tiks pārbaudīta tā produkcija. Turklāt deklarācijas procesā tiek ņemti vērā pieteicēja iesniegtie pierādījumi, bet sertifikācijai pierādījumu sarakstu nosaka sertifikācijas centra eksperti. Deklarējamās preces var testēt arī neakreditētās laboratorijās, kas sertifikācijas procesā nav atļauts. Speciālisti var apstiprināt deklarējamās preces atbilstību, pamatojoties uz jebkuras, tostarp pieteicējam piederošas, laboratorijas sagatavotiem protokoliem.

Preces deklarāciju drīkst noformēt uzņēmums. Un tā ir vēl viena būtiska deklarācijas un sertifikācijas atšķirība. Šim dokumentam nav aizsargātas veidlapas, pietiek ar parastu rakstāmpapīra lapu.

Sīkāk par produkcijas deklarēšanas kārtību

Pārbaude sākas ar pieteikuma iesniegšanu. Pamatojoties uz pieteikumā minētajām ziņām par precēm, eksperti tās identificē un pārbauda, vai viņi var veikt deklarēšanu, kā arī nosaka pārbaudes shēmu, ja nepieciešams, sastāda atbilstības pierādījumu sarakstu.

Kad dokumenti ir apkopoti, tos pārbauda, un speciālisti sniedz atzinumu par preču kvalitāti un drošumu. Ja atzinums ir apstiprinošs, uzņēmumam tiek paziņots par iespēju pieņemt deklarāciju. Uzņēmums iekļauj dokumentā visu nepieciešamo informāciju: preces, uzņēmuma, sertifikācijas centra un pārbaudē piemērotā standarta nosaukumu, kā arī izdošanas datumu.

Pieņemtā deklarācija ir jāreģistrē. Bez tā preču deklarēšana nav uzskatāma par pabeigtu, bet pats dokuments ir nelikumīgs.

Dokumenti, uz kuriem pamatojoties var izdot deklarāciju

Bez pieteikuma un protokoliem uzņēmumam ir jāiesniedz šādi dokumenti.

  1. Reģistrācijas apliecība, statūti un to grozījumi.
  2. Ēku, kur uzņēmums izvietojis ražotnes un noliktavas, īpašumtiesību apliecinājumi.
  3. Līgumi, rēķini un pavadzīmes, kas apstiprina plānoto preču pārdošanu. Tie tiek iesniegti, ja ir nepieciešams deklarēt nevis sērijveida ražošanu, bet vairākas preču partijas.

Atbilstības deklarācijas darīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus. Pēc šī perioda beigām uzņēmumam atkal ir jāveic deklarēšanas procedūra.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu