Dažu veidu precēm, kas tiek importētas uz Eiropas Savienības valstīm un ražotas šo valstu teritorijā, ir vajadzīga speciāla CE zīme. CE marķējums ir īpaša zīme, kas tiek izvietota uz produkcijas iesaiņojuma un norāda, ka produkts atbilst Eiropas Savienībā apstiprināto direktīvu prasībām. Uz preces izvietots CE marķējums apliecina, ka šī produkcija ir nekaitīga, ekoloģiska un kvalitatīva.

Tiesības izmantot CE zīmi var iegūt tikai pēc tam, kad ir sekmīgi veikta uz Eiropas Savienību eksportējamo preču deklarēšanas/sertifikācijas procedūra. CE deklarācija uzņēmējiem tiek izdota specializētos centros, kurus ir akreditējušas attiecīgās Eiropas Savienības iestādes. CE deklarācija apstiprina faktu, ka produkts, kas tiek ievests ES valstīs, ir izturējis ES direktīvās paredzētās pārbaudes.

CE marķējums ne vien dod tiesības ievest noteiktus izstrādājumus Eiropas Savienībā, bet arī nodrošina vairākas būtiskas priekšrocības:

  • tiek vienkāršotas muitas procedūras;
  • rodas iespēja brīvi pārvietot preces ES valstu teritorijā;
  • paaugstinās produkta konkurētspēja iekšzemes tirgū, Āzijas tirgos un tā tālāk.

Šī marķējuma izvietošanas noteikumi ir sniegti attiecīgajos Eiropas Savienības pieņemtajos normatīvajos aktos, kas paredz izvietošanu tikai uz Eiropas atbilstības novērtēšanu izturējušas produkcijas iesaiņojuma.

Vairāk par CE marķējumu un CE deklarāciju

Jau iepriekš tika minēts, ka tiesības marķēt savu produkciju ar CE zīmi var iegūt tikai pēc sekmīgas produkta kvalitātes novērtēšanas, pamatojoties uz spēkā esošajām ES direktīvām. CE deklarācijas izsniegšanas kārtība ir šāda.

  • Uzņēmējs, kurš plāno piegādāt preces uz ES valstīm, vēršas akreditētā sertifikācijas aģentūrā un aizpilda atbilstošu pieteikumu.
  • Uzņēmējs iesniedz aģentūras darbiniekiem dokumentācijas kopumu, tostarp dokumentus par ražotāju, piegādātāju un preces tehniskos dokumentus, kas ir sastādīti angļu valodā.
  • Kvalitātes pārbaužu izpildei Eiropas Savienības direktīvu sistēmā akreditētas laboratorijas darbinieki veic produkta paraugu testēšanu un sastāda protokolu.
  • Akreditētās iestādes speciālisti analizē pārbaužu protokolu.
  • Ja prece atbilst Eiropas Savienības normām, tiek sagatavota CE deklarācija un tai tiek piešķirts numurs.

Pēc deklarācijas saņemšanas uzņēmumam ir visas tiesības marķēt savu produkciju ar CE zīmi.

Saņemt CE deklarāciju, kā arī iepazīties ar CE marķēšanas noteikumiem var sertifikācijas centrā «Rostesteurope», kas sadarbojas ar akreditētām sertifikācijas iestādēm. «Rostesteurope» sniedz konsultācijas bez maksas.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu