ISO (International Organization for Standardization) ir Starptautiskā standartizācijas organizācija. Šajā organizācijā ietilpst vairāk nekā 150 valstu pārstāvji. Pastāvēšanas laikā šī sistēma ir izstrādājusi, pilnveidojusi un pieņēmusi vairākus tūkstošus starptautisko standartu un sertifikātu.

Šīs organizācijas darbības rezultātā var izcelt divus galvenos standartus, kas piemērojami visās cilvēku darbības jomās un ir vissvarīgākie.

  • Sertifikāts ISO 9000 ietver daudzus standartus, kas ir paredzēti ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu pārvaldības sistēmas pilnveidošanai. Tas lielā mērā pievēršas produkcijas ražošanas kvalitātes pārvaldībai.
  • Sertifikāts ISO 14000 ir vides drošības pārvaldības standarts. To izmanto, lai mazinātu produkcijas ražošanas gaitā radīto kaitējumu. Turklāt šis standarts ir vajadzīgs, lai pilnveidotu drošas preču ražošanas tehnoloģiju.

Šie standarti izvirza ražotājam pienākumu izlaist kvalitatīvu un nekaitīgu produkciju, kā arī palīdz tam izveidot ražošanas drošības un kvalitātes pārvaldības sistēmu.

Kāpēc ir vajadzīga sertifikācija ISO sistēmā

Krievijas Federācijā produkcijas sertifikācija ISO sistēmā nav obligāta, bet tā var palīdzēt vietējiem ražotājiem:

  • piedalīties starptautiskos konkursos;
  • uzlabot konkurētspēju;
  • pilnveidot uzņēmuma vispārējo darbību;
  • noslēgt līgumus ar valsts iestādēm.

Produkcijas sertifikācijas sistēma nodrošina brīvu tirdzniecību ražotājiem, kas nodarbojas ar apģērbu, pārtikas produktu, elektrisko un siltuma iekārtu izgatavošanu. Šo nozaru produkcijas sertifikācija ievērojami paplašina tās tirdzniecības robežas, jo galapatērētāji ir pārliecināti, ka viņiem tiek piedāvātas kvalitatīvas preces, tāpēc tās ir vairāk pieprasītas.

Kā var saņemt ISO sertifikātu

ISO sertifikātu izdod atbilstoša oficiālā iestāde, ko Krievijas Federācijā sauc par Tehniskās regulēšanas un metroloģijas federālo aģentūru. Tomēr ir jāņem vērā, ka savā valstī saņemtie sertifikāti nav starptautiski un ir spēkā tikai šīs valsts teritorijā. Krievijā tie tiek sagatavoti saskaņā ar valsts standartu GOST.

Sertifikācijas procedūra notiek saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

  • ražošanas iekārtu un pārvaldības sistēmas novērtēšana;
  • ražošanas iekārtu un pārvaldības sistēmas nomaiņa (ja nepieciešams);
  • amatpersona pārbauda nomainītās ražošanas iekārtas un pārvaldības sistēmas.

Ja pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, ražotājam, kas iesniedzis pieteikumu, piešķir atbilstības un kvalitātes apstiprinājuma sertifikātu.

Personas, kas ir pilnvarotas izsniegt ISO sertifikātu

Atbilstības sertifikātus īpaši pilnvarotos centros izsniedz personas, kas prot pareizi organizēt darbu un precīzi pārzina savu darbības jomu. Uzņēmumā «Rostesteurope» strādā augsti kvalificēti speciālisti, kas ir apguvuši visas vajadzīgās prasmes. Centra darbinieki pārvalda krievu, latviešu un angļu valodu, kas ievērojami atvieglo konsultācijas ar mums. Jūs varat paļauties uz mūsu speciālistiem, jo mēs nekad neatteiksimies jums palīdzēt un vienmēr ieteiksim problēmas risinājumu.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu