Sertifikācijas shēma ir tiesību aktos definētā forma, kas nosaka pārbaužu un testu kopumu, kuru rezultāti tiks ņemti vērā, izskatot jautājumu par produkcijas atbilstību juridiskajā dokumentācijā minētajām kvalitātes prasībām.

Sertifikācijas sistēma ir obligāti veicamo vai ievērojamo sertifikācijas darbu izpildes noteikumu un direktīvu kopums turpmākai sertifikācijai iesniegtās produkcijas kvalitātes apstiprināšanai un tās laišanai tirgū. Sistēma pilnīgi ietver visus izpildītājus, kas ievēro tiesību aktos minētos noteikumus un kuru rīcības rezultāts ir sistēmas darbība.

Krievijas reģionos var būt divu veidu atbilstības apliecināšanas kārtība:

  •  brīvprātīga,
  •  obligāta.

Brīvprātīgā sertifikācija tiek veikta saskaņā ar noteiktajām brīvprātīgās sertifikācijas normām. Obligātās apliecināšanas formai ir jābūt ietvertai divos galvenajos posmos:

  1. deklarācijas pieņemšana par produkcijas atbilstību noteiktajām kvalitātes prasībām;
  2. obligātā sertifikācija, kas nosaka sertificējamās produkcijas turpmākās realizācijas iespējas.

Abiem apliecinošajiem dokumentiem ir vienāds juridisks spēks, darbojoties jebkurā Krievijas teritorijas daļā.

Sertifikācijas sistēmu īpatnības

Obligātās sertifikācijas sistēmu īsteno īpaša iestāde — sertifikācijas centrs, ar kuru pieteicējs iepriekš noslēdz līgumu par sertificējamo materiālu vai produktu atbilstības apliecināšanas procedūru izpildi. Sertifikācijas shēmu, kuras ievērošana ir viens no obligātiem sertifikācijas priekšnoteikumiem, nosaka iepriekš pieņemts un apstiprināts valsts tehniskais reglaments. Obligātās sertifikācijas shēma ir atkarīga no sertificējamās produkcijas veida.

Visas nepieciešamās brīvprātīgās sertifikācijas pārbaudes tiek veiktas pēc pieteicēja individuālas iniciatīvas, lai apliecinātu patērētājiem, ka produkcija un pakalpojumi atbilst valsts standartos noteiktajām prasībām, tehniskajiem noteikumiem vai receptēm.

Brīvprātīgās sertifikācijas sistēma tiek uzsākta pēc juridiskās personas un (vai) uzņēmēja vai vairāku juridisko personu un (vai) uzņēmēju vēlēšanās. Veidojot sistēmu, stingrā kārtībā tiek noteikts un fiksēts sertifikācijas objektu un to galveno iezīmju saraksts, ar kuru saskaņā turpmāk tiks veikta brīvprātīgā sertifikācija. Turklāt brīvprātīgās sertifikācijas sistēma var noteikt atbilstības zīmes izmantošanas jomu.

Sazinoties ar mūsu sertifikācijas centru «Rostesteurope», jūs varēsit individuāli konsultēties ar speciālistiem, kuri brīvi pārvalda angļu, latviešu un krievu valodu, kas samazina valodas barjeru, kā arī palīdzēs atrisināt daudzas ar sertifikāciju saistītās problēmas un jautājumus.

 

 

 

Sertifikācija atbilstoši ISO sistēmai

GOST R sertifikācijas sistēma

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu