Tehniskie noteikumi (saīsināti — TN) ir dokuments, kas tiek ietverts rūpniecības produkcijas dokumentācijas komplektā. Tajā norāda attiecībā uz precēm obligāti izpildāmās prasības, to piegādes un pieņemšanas noteikumus, kontroles metodes, kā arī transportēšanas, ekspluatācijas un uzglabāšanas īpatnības. TN ir aprakstīti izstrādājuma galvenie lielumi, gabarīti, īpašības, īpatnības, komplekta sastāvs un kvalitātes parametri. Mūsu sertifikācijas centrā tehnisko noteikumu izsniegšana gan noteiktam izstrādājumam, materiālam vai vielai, gan izstrādājumu, vielu vai materiālu grupai notiek saskaņā ar ražotāja lēmumu, bet atsevišķos gadījumos — pēc patērētāja pieprasījuma.

TN izstrāde ir nepieciešama šādos gadījumos:

 • nav valsts standarta GOST vai tehniskā reglamenta, kas nosaka izlaižamās produkcijas raksturlielumus;
 • ir radusies nepieciešamība papildināt piemērojamo valsts standartu GOST;
 • ir jāapvieno vairāku valsts standartu prasības.

Kā var saņemt TN

Lai saņemtu tehniskos noteikumus mūsu centrā, pasūtītājam ir jāiesniedz vajadzīgā informācija:

 • pasūtītāja Viskrievijas uzņēmumu un organizāciju klasifikatora kods;
 • vadītāja vārds, uzvārds un tēvvārds;
 • izstrādājuma pilns nosaukums un veids, tā modifikāciju saraksts;
 • ražošanas tehnoloģijas tehniskais apraksts;
 • galveno tehnisko parametru tabula;
 • ražotāja tehniskās kontroles institūciju uzrādīšanas un pieņemšanas noteikumi;
 • komplekta sastāvdaļu saraksts;
 • testēšanas instrumenti un apstiprinātās kontroles metodes;
 • iesaiņojums un iesaiņojumam pievienoto dokumentu saraksts;
 • transporta veidi un transportēšanas noteikumi;
 • uzglabāšanas veidi un noteikumi;
 • ekspluatācijas parametri;
 • garantijas periods.

TN pārtikas produktu grupas produkcijai tiek sagatavoti saskaņā ar valsts standartu GOST R Nr. 51740-2001 «Pārtikas produktu tehniskie noteikumi».

TN nepārtikas produkcijas ražojumiem (tostarp izejvielām, materiāliem u. c.) mēs izstrādājam un noformējam saskaņā ar valsts standartu GOST Nr. 2.114-95 «Vienotā konstruktoru dokumentācijas sistēma. Tehniskie noteikumi».

Valsts standarta GOST tehniskajos noteikumos parasti ir iekļauts ievads un šādas nodaļas:

 • tehniskās prasības izstrādājumam;
 • drošības tehnikas prasības;
 • dabas vides saglabāšanas prasības;
 • apstiprinātie izstrādājumu pieņemšanas noteikumi;
 • produkcijas kontroles metodes;
 • transportēšanas un uzglabāšanas kārtība;
 • ekspluatācijas noteikumi;
 • ražotāja garantijas periods.

Kopumā nodaļu sastāvu un saturu nosaka pasūtītājs saskaņā ar savas produkcijas īpašajām iezīmēm. Atbilstoši pasūtītāja vēlmēm TN var iekļaut citas nodaļas, atsevišķas nodaļas izņemt vai apvienot vienā.

TN numurs sastāvēs no četrām daļām:

 • pirmie četri cipari (tas ir šīs produkcijas Viskrievijas preču klasifikatora kods);
 • organizācijas vai pasūtītāja TN kārtas numurs;
 • pasūtošās organizācijas Viskrievijas uzņēmumu un organizāciju klasifikatora kods;
 • TN reģistrācijas gads.

Mēs pārbaudām TN atbilstību piemērojamajiem standartiem, izmantojot GOST 2.114-95 un GOST R 51740-2001 metodiku. TN izstrāde «Rostesteurope» ilgst vismaz trīs dienas, bet kopā ar teksta saskaņošanu ar pasūtītāju un reģistrācijas procedūru būs vajadzīgas piecas līdz septiņas dienas.

Svarīgi! TN vienīgais īpašnieks ir uzņēmums, kas izstrādājis un izsniedzis tehniskos noteikumus. Šāda dokumenta izmantošana bez «Rostesteurope» rakstiskas atļaujas ir rupjš Autortiesību likuma pārkāpums.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu