Tehniskās ierīces pase ir dokuments, kas apliecina ražotāja piešķirto garantiju tehnikai. Turklāt pase ietver tehnikas galveno īpašību un funkciju aprakstu. Pasē ir sniegti piemēri, kā tehnikai ir jāizskatās pirms lietošanas, lietošanas laikā un pēc tās. Tiek uzskatīts, ka pases galvenais uzdevums ir apstiprināt, ka tehnika ir sertificēta.

Ja kādai tehniskajai ierīcei nav pases, uzņēmumam ir pienākums pilnīgi aizliegt tās izmantošanu ražošanā. Tas ir saistīts ar faktu, ka tehniskās ierīces pase atklāj galvenos ekspluatācijas elementus un noteikumus. Turklāt pases esība ļauj izvairīties no ekspertu pārbaudēm un atsevišķām novērtēšanām.

Ko ietver tehniskās ierīces pase

Ierīces pasē tiks iekļauti šādi dati:

 • izstrādājuma tehniskās apskates rezultāti;
 • visu izstrādājuma diagnostiku rezultāti;
 • tehnikas uzstādīšanas vieta;
 • izgatavošanas un lietošanas laiks;
 • izstrādājuma sērijas numurs;
 • visu nepieciešamo iestāžu zīmogi.

Ja kaut kā no minētā nebūs, jums var izvirzīt daudz pretenziju saistībā ar izstrādājumu.

Tehniskās ierīces pases saturs

Pasē obligāti ir jāietver šādas nodaļas:

 • izstrādājuma galvenie raksturlielumi — kalpo par paskaidrojumu turpmākajiem ierīces lietotājiem;
 • ierīces komplektācija — visu rezerves daļu, nepieciešamo instrumentu, mērinstrumentu u. c. saraksts;
 • ražotāja garantijas — tiek norādīts ražotāja garantētais darbmūžs, kā arī uzglabāšanas un lietošanas nosacījumi;
 • konservācija — informācija par ilgstošu saglabāšanu nestrādes stāvoklī;
 • iesaiņošanas sertifikāts — visa informācija, kas attiecas uz ierīces iesaiņošanu, ar personu, kas atbildīgas par iesaiņošanu, parakstiem;
 • tehnikas saņemšanas apliecība — visi dati par izstrādājuma pieņemšanu, par ierīces saņemšanu atbildīgo personu paraksti;
 • utilizācija — viss, kas ir jāzina par tehnikas turpmāko pārstrādi;
 • cena — informācija par visām precei noteiktajām ražošanas un ekspluatācijas cenām, kā arī tiek norādīti atpakaļatdošanas vai apmaiņas nosacījumi.

Turklāt, ja nepieciešams, pasē iekļauj arī ziņas par turpmāko nodošanu citām personām un šai ierīcei veikto remontu. Papildu informācijai ir paredzētas papildu piezīmes, kur norāda kādus nepieciešamos datus, kas radušies ekspluatācijas laikā.

Pases nodrošināšanas pakalpojumus mūsu uzņēmumā sniedz pieredzējuši un apmācīti speciālisti. Viņi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodu. Tas atvieglo un paplašina konsultāciju iespējas. Jūs vienmēr varat rēķināties ar mūsu augsti kvalificēto darbinieku palīdzību.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu