Ugunsdrošības deklarācija ir dokuments, kas ietver pamata ugunsdrošības pasākumus un prasības, lai nodrošinātu vispārpieņemto ugunsgrēka riska līmeni. Deklarācija satur informāciju par objekta atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un to, vai objekts ir aprīkots ar visām vajadzīgajām ietaisēm aizsardzībai pret ugunsgrēku. Deklarācija tiek apstiprināta saskaņā ar Ārkārtas situāciju ministrijas ugunsdrošības pavēli.

Ugunsdrošības deklarācija sastāv no šādām daļām

 • Objekta apraksts — pilns noteiktā objekta un tā parametru raksturojums.
 • Ugunsdrošības prasības — tiek norādīti galvenie nosacījumi, kādam ir jābūt objektam, kad tas ir ugunsdrošs. Tiek pievienoti atbilstoši dokumenti.
 • Ugunsgrēka riska novērtējums — tiek veikta pilna objekta diagnostika, lai atklātu trūkumus, kas var izraisīt ugunsgrēku. Tiek norādīti visi diagnostikas laikā izdarītie aprēķini un secinājumi. Dažkārt tiek pievienots objekta ugunsdrošības palielināšanai īstenojamo pasākumu saraksts. Parasti riska novērtēšana ilgst ne vairāk par vienu mēnesi.
 • Iespējamo ugunsgrēka radīto zaudējumu objektā novērtējums — klients aizpilda patstāvīgi. Ir iespēja pievienot apdrošināšanas dokumentus.
 • Citi nepieciešamie papildu dokumenti.

Kā saņemt deklarāciju

Lai jūs varētu saņemt ugunsdrošības deklarāciju, tā ir pareizi jānoformē. Ir jānorāda šādas ziņas.

 • Deklarācijas reģistrācijas numurs un tās saņemšanas datums.
 • Organizācijas, kas lūdz izsniegt deklarāciju, nosaukums. Organizācijai ir jābūt tā objekta īpašniecei, kuram tiek noformēta deklarācija.
 • Objekta uzdevums — tā raksturojums un galvenās funkcijas.
 • Deklarācijas izstrādātāja personas dati.
 • Pasūtītāja personas dati.
 • Papildu informācija.

Pasūtītājs drīkst aizpildīt deklarāciju pats vai ar ekspertu palīdzību. Lai to aizpildītu patstāvīgi, pasūtītājam ir jāpārzina normatīvie un juridiskie dokumenti, kā arī pilnīgi jāizprot tehniskais reglaments. Pēc deklarācijas aizpildīšanas to nosūta attiecīgajai iestādei, kur tā tiek reģistrēta. Dažkārt var norādīt arī deklarācijas derīguma termiņu.

Atzinuma izsniegšana

Drīz pēc deklarācijas saņemšanas ekspertiem ir jāveic vēl viena objekta pārbaude, lai noteiktu ugunsgrēka risku. Ja pārbaudē tiek atklāti trūkumi, sāk gatavot to novēršanas plānu. Par atklātajiem pārkāpumiem tiek informētas valsts uzraudzības iestādes. Turklāt attiecīgajai iestādei atzinums ir jāreģistrē.

Lai saņemtu deklarāciju, jums var būt vajadzīgi pieredzējuši un apmācīti speciālisti. Sertifikācijas centrs «Rostesteurope» jums tādus var piedāvāt. Mūsu darbinieki pārvalda krievu, latviešu un angļu valodu. Tas ļauj gan jums, gan mums paplašināt konsultāciju iespējas.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu